Green Earth Consortium
Menu

Shri Dev Rameshwar Mandir

Girye-Rameshwar-Vijaydurg

Shri Dev Rameshwar Devasthan Vishwasta Mandal

Shri Sachin Balkrishna Khadape (Chairman)

Shri Vasant Tukaram Bandkar (Vice Chairman)

Shri Suresh Sakharam Pujare (Secretary)

Shri Sanjeev Vasudev Welankar (Treasurer)

Shri Dev Rameshwar Jirnodhhar Samiti

Shri Suresh Shivaram Kelkar (Chairman)

Shri Vilas Vishnu Devrukhkar (Vice Chairman)

Shri Sunil Chadrakant Khadape (Secretary)

Shri Pramod Padmakar Lalit (Treasurer)

Shri Dev Rameshwar Mandir Jirnodhhar Nidhi Sankalan Samaiti, Mumbai

Shri Prakash Dhondu Pujari (Rameshwar)

Shri Sandeep Moreshwar Sarang (Vijaydurg)

Shri Amit Raghunathrao Dhulap (Vijaydurg)

Shri Ramchandra Dattaram Sarang (Vijaydurg)